Welcome to the Canon Store

Welcome to the Canon Store

Canon 3 items in your basket

Canon
Items subtotal £ 300.00
You have qualified for FREE delivery daf dafd You have qualified for FREE delivery

Empty Basket

You don't have any items in your basket right now.

Canons PIXMA Print Plan Vilkår

Disse vilkårene («vilkår») beskriver de spesifikke vilkårene som gjelder for PIXMA Print Plan-abonnementstjenesten.

PIXMA Print Plan leveres av Canon Europa N.V, et Canon-selskap med registrert adresse 59, Bovenkerkerweg, 1185 XB, Amstelveen, Nederland («Canon», «vi», «oss», «vår»).

1. HVA ER «PIXMA PRINT PLAN»?

Canons PIXMA Print Plan-tjenesten er en abonnementstjeneste for utskrifter. Kunder («kunden», «du» eller «din/ditt») som har kjøpt utvalgte PIXMA-skrivere (samlet omtalt som «skriveren»), kan registrere seg for et bestemt abonnement, og tjenesten legger til rette for at kundene kan betale for utskriftsabonnementet de registrerer seg for (kalt «tjenesten»). Detaljer og fordeler ved denne tjenesten er tilgjengelige her.

2. TILGJENGELIGHET

2.1 PIXMA Print Plan skal være tilgjengelig for personer bosatt i Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Nederland, Norge, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tyskland og Østerrike («området»).

*Leveringsunntak og -begrensninger
Vi leverer til alle postnumre i Norge via UPS med unntak av Jan Mayen og Svalbard (inkl. Spitzbergen) – de klassifiseres som utenfor territoriet og betjenes ikke av UPS.
Det kan ta opptil 11 dager å levere til avsidesliggende områder. Se leveringstidsgeneratoren på www.UPS.com.
Sporing for alle postnumre er tilgjengelig på www.UPS.com
Tilgjengelighet for sporingsdata avhenger av nettverk i avsidesliggende områder.
UPS kan ikke levere til postboksadresser

2.2 Du kan registrere deg for PIXMA Print Plan i alle land som ligger i området, så lenge du selv bor der. Canon kan likevel bare levere kvalifiserte produkter til landet som er tilknyttet nettstedet der du har registrert deg for PIXMA Print Plan.

2.3 PIXMA Print Plan-tjenesten er bare tilgjengelig for utvalgte Canon-skrivere . Listen over kvalifiserte skrivere kan endres, for eksempel når det blir lansert nye skrivere. Hvis skriveren din var kvalifisert da du kjøpte den, kan du beholde abonnementet ditt selv om skrivermodellen senere blir fjernet fra listen.

3. KRAV

3.1 E-postadresse og Canon ID-konto. Du må ha en gyldig e-postadresse og Canon-ID-konto for å registrere deg for PIXMA Print Plan-abonnementstjenesten.

3.2 Kompatibel skriver. Du må ha en PIXMA Print Plan-skriver for å registrere deg og bruke tjenesten. Du finner en liste over PIXMA Print Plan-skrivere her. Du tillater uttrykkelig at Canon endrer, retter på, oppdaterer eller på annen måte modifiserer skriverens programvare, fastvare eller programmering eksternt, uten å varsle deg på forhånd, for å levere tjenesten til deg eller for å overholde gjeldende lover. All programvare og fastvare som lastes ned på skriveren, eller som på annen måte leveres til deg, slik at du får tilgang til og kan bruke tjenesten, leveres i henhold til vilkårene for programvarelisensen som følger med skriveren, eller i henhold til gjeldende Canon-vilkår, med mindre noe annet er angitt.

3.3 Registrering. Når du registrerer deg for tjenesten, må du registrere den kvalifiserte PIXMA Print Plan-skriveren din hos oss, slik at vi kan fastslå at den inngår i tjenesten. Du finner instruksjoner for skriverregistrering på PIXMA Print Plan eller ved å følge prosessen for skriverregistrering når du registrerer deg for tjenesten. Du må godta vilkårene til vårt morselskap, Canon Inc., når du registrerer PIXMA PRINT PLAN-skriveren din. Canon Inc. gir oss utskriftslogger for skriveren som er relaterte til tjenesten, slik at vi kan overvåke utskriftsaktiviteten din og levere tjenesten til deg. Eksempler på dette inkluderer, men er ikke begrenset til følgende: Canon Inc. varsler oss når blekknivået i en kassett når en nedre grense. Da bestiller vi en blekkassett og sender den til deg i tråd med disse vilkårene. Ved større forbruk enn normalt kan det hende at du ikke mottar forsendelsen før du går tom for blekk, særlig hvis det økte forbruket gikk over én til to dager.

3.4 Internett-tilkobling. Hvis du skal registrere deg og fortsette å bruke tjenesten, må du (i) sørge for at PIXMA Print Plan-skriveren hele tiden er koblet til internett, og (ii) ikke fjerne eller deaktivere programvare eller funksjonalitet for ekstern overvåking som brukes i forbindelse med tjenesten. Du må selv skaffe deg og betale for en internettjeneste. Dette leveres ikke av Canon. Kontakt leverandøren av internettjenesten for å få informasjon om kostnader knyttet til databruk via internett og andre tilknyttede kostnader du måtte pådra deg. Du er ansvarlig for å skaffe deg og ivareta alt utstyr og alle tjenester som du trenger for å få tilgang til og bruke tjenesten, på egen bekostning. Hvis PIXMA Print Plan-skriveren din ikke er koblet til internett, og du har minst én PIXMA Print Plan-kassett (definert nedenfor) installert, stopper skriveren automatisk når du har skrevet ut et begrenset antall sider etter at den ble koblet fra internett. Du kan ikke bruke skriveren til å skrive ut med PIXMA Print Plan-kassetter før den kobles til internett igjen. Du må koble skriveren til internett hvis du skal fortsette å bruke PIXMA Print Plan-kassetter. Hvis skriveren ikke er koblet til internett, påvirkes Canons evne til å sende PIXMA Print Plan-kassetter til rett tid. Selv om skriveren automatisk stopper når du har skrevet ut et begrenset antall sider etter at den ble koblet fra internett, kan du fortsatt bruke skriveren med andre kassetter som du har kjøpt separat, så lenge det ikke er installert noen PIXMA Print Plan-kassetter.

3.5 PIXMA Print Plan-kassetter

3.5.1 PIXMA Print Plan-skrivere leveres med PIXMA Print Plan-kompatible startkassetter («startkassetter») med originalt CANON-blekk, som følger med i originalemballasjen. Statusen til startkassettene endres ikke med mindre du registrerer deg for tjenesten og aktiverer tjenesteabonnementet (definert nedenfor). Når du har registrert PIXMA Print Plan-skriveren din og registrert deg for tjenesten, vil Canon sende deg ekstra PIXMA Print Plan-blekkassetter («PIXMA Print Plan-kassetter») som skal brukes når du skriver ut via tjenesten.

3.5.2 Du må sørge for at Canon har den nyeste leveringsadressen din for å motta PIXMA Print Plan-kassetter jevnlig. Canon er ikke ansvarlig overfor deg og skal derfor ikke holdes ansvarlig hvis PIXMA Print Plan-kassetter sendes til utdaterte leveringsadresser som er tilknyttet My Account-delen din av portalen.

3.5.3 Canon leverer PIXMA Print Plan-kassetter til deg utelukkende for utskrift av sider i henhold til disse vilkårene. PIXMA Print Plan-kassettene fungerer bare i PIXMA Print Plan-skriveren din så lenge du abonnerer på tjenesten. PIXMA Print Plan-kassettene fungerer ikke i andre skrivere enn PIXMA Print Plan-skrivere. Hvis du ikke mottar PIXMA Print Plan-kassetter, kan du spore forsendelsen på My Account-delen av portalen.

3.5.4 Du samtykker til å ikke fjerne eller erstatte startkassetter (eller etterfølgende PIXMA Print Plan-kassetter) i PIXMA Print Plan-skriveren din med nye PIXMA Print Plan-kassetter før du blir bedt om det via PIXMA Print Plan-skriveren.

3.5.5 Du må bruke startkassetter eller PIXMA Print Plan-kassetter i PIXMA Print Plan-skriveren for at skriveren skal rapportere blekknivået eller sideantallet for tjenesten. Så snart startkassetter eller PIXMA Print Plan-kassetter er på plass i skriveren, mottar vi informasjon om blekknivå og sideantall. Dermed kan vi sende nye PIXMA Print Plan-kassetter ved behov og overvåke utskriftsaktiviteten din gjennom tjenesten. Hvis du skifter ut en PIXMA Print Plan-kassett for tidlig, kan det føre til forsinket leveranse av PIXMA Print Plan-kassetter.

3.5.6 Hvis tjenesteabonnement ditt kanselleres, endres statusen til PIXMA Print Plan-skriveren din eksternt i henhold til dette. Du kan fortsette å bruke skriveren til å skrive ut med startkassetter eller kassetter som ikke er PIXMA Print Plan-kassetter. Du kan ikke lenger bruke skriveren til å skrive ut med PIXMA Print Plan-kassetter med mindre du registrerer deg for tjenesten på nytt.

3.5.7 Når en PIXMA Print Plan-kassett er installert i en PIXMA Print Plan-skriver, kan den ikke fjernes og installeres i en kompatibel PIXMA Print Plan-skriver.

3.5.8 Vi anbefaler at du følger lokale retningslinjer for avhending og/eller gjenvinning av blekkassetter som ikke lenger kan brukes på grunn av en kansellert avtale, eller fordi de er tomme.

https://wwww.canon.no/about-us/recycling/

4. VALG OG BRUK AV PIXMA PRINT PLAN

4.1 Valg av PIXMA Print Plan-abonnement. Når du oppretter et tjenesteabonnement, kan du velge ett av de tilgjengelige PIXMA Print Plan-abonnementene i tjenesten («utskriftsabonnement») som kalles PIXMA Print Plan. Hvert utskriftsabonnement gir deg rettigheter til å skrive ut et gitt antall sider (som er definert nedenfor) knyttet til det valgte utskriftsabonnementet hver måned («månedlig abonnementsperiode»).

4.1.1 For hvert månedlig utskriftsabonnement du registrerer deg for, starter den månedlige abonnementsperioden på den dagen i måneden da du installerer en startkassett eller PIXMA PRINT PLAN-kassett og skriver ut den første siden etter at du har registrert deg for tjenesten og aktivert tjenesteabonnementet (startdato for abonnement).

4.1.2 Du kan avslutte abonnementet i løpet av de første 14 dagene («angreperiode») i henhold til gjeldende lovgivning. Hvis Canon ikke har sendt PIXMA Print Plan-kassettene, og betalingen ikke er trukket når du kansellerer abonnementet, trenger du ikke å gjøre mer.

4.1.3 Hvis pakken med PIXMA Print Plan-kassetter allerede er sendt til deg, og betalingen for den første PIXMA Print Plan-betalingen er trukket når du kansellerer abonnementet, trenger du bare å betale for PIXMA Print Plan-kassettene du mottar. Prisen for pakken med PIXMA Print Plan-kassetter er høyere enn den første abonnementsbetalingen din, men vi kompenserer for differansen mellom prisen på pakken med PIXMA Print Plan-kassettene og den første betalingen din, og belaster deg ikke for ytterligere beløp.

4.1.4 Den andre månedlige abonnementsperioden starter på samme kalenderdag i påfølgende måned som startdatoen for abonnementet. Hvis startdatoen for abonnementet er på en dag som ikke inngår i påfølgende måned, starter den månedlige abonnementsperioden på den siste dagen i gjeldende måned. Hvis for eksempel startdatoen for abonnementet er 31. januar, starter den andre månedlige abonnementsperioden 28. februar. PIXMA Print Plan-abonnementet ditt forsetter på månedlig basis frem til du kansellerer det.

4.2 Flere PIXMA Print Plan-skrivere. Du kan opprette ett eller flere abonnementer for tjenesten («tjenesteabonnement») i My Account og registrere flere PIXMA Print Plan-skrivere for tjenesten.

4.3 Utskrevet side. En utskrevet side er at ark som skrives ut med PIXMA Print Plan-skriveren din (uavhengig av blekkmengden og fargen som brukes). Dobbeltsidig utskrift telles som to (2) utskrevne sider. En «side» er medietypen og mediestørrelsen som det henvises til i skriverspesifikasjonene.

4.4 Overførte sider. Hvis du ikke skriver ut alle de tilgjengelige sidene i utskriftsabonnementet ditt («sider i utskriftsabonnement») i løpet av en abonnementsmåned, overføres de gjenværende sidene til neste månedsperiode («overførte sider»), slik at du kan bruke dem i denne perioden. Overførte sider kan bare brukes i den påfølgende månedlige abonnementsperioden og kan ikke overføres måned etter måned. Når en månedlig abonnementsperiode avsluttes, er ikke de overførte sidene i denne perioden tilgjengelige lenger. Eventuelle ubrukte overførte sider i en månedlig abonnementsperiode kan ikke overføres til neste måned. I hver månedlige abonnementsperiode må du bruke utskriftsabonnementssidene før du bruker eventuelle overførte sider for den aktuelle månedsperioden. Overførte sider kan ikke deles, gis bort, overføres eller selges.

4.5 Overforbrukssider. Hvis du overstiger antallet utskriftsabonnementssider og overførte sider i en månedlig abonnementsperiode, må du betale for hver side du skriver ut ut over de tilgjengelige sidene («overforbrukssider»). Gebyret for overforbrukssidene vises på fakturaen for den månedlige abonnementsperioden etter at overforbruket fant sted.

4.6 PIXMA Print Plan-kampanjer. Fra tid til annen kan vi tilby deg PIXMA Print Plan-kampanjer («kampanjer») som kommer i tillegg til tjenesten som er beskrevet i denne avtalen. Hver kampanje kan være underlagt andre vilkår som oppgis til deg før du deltar i kampanjen. Med mindre noe annet er angitt i vilkårene for en kampanje, er hver kampanje underlagt vilkårene i denne avtalen. Andre vilkår for kampanjer skal oppdateres i den vedlagte tidsplanen for kampanjer.

4.7 Ingen overføring av PIXMA Print Plan. Du kan ikke overføre PIXMA Print Plan-abonnementet ditt til en annen person.

4.8 Ny PIXMA Print Plan-skriver. Du kan ikke overføre PIXMA Print Plan-tjenesteabonnementet ditt til en annen PIXMA Print Plan-skriver. Hvis du skal skifte ut skriveren din, må du kansellere det gjeldende tjenesteabonnementet på My Account-delen av portalen i henhold til vilkårene i del 9 («kansellering utført av Canon») og registrere deg for et nytt PIXMA Print Plan-abonnement med serienummeret til den nye skriveren.

5. BETALING FOR PIXMA PRINT PLAN-ABONNEMENTET

5.1 Oppstart av betaling for PIXMA Print Plan og faktureringssykluser.

5.1.1 Når du registrerer deg for PIXMA Print Plan og oppretter et tjenesteabonnement, oppgir du gyldig betalingsinformasjon til Canon.

5.1.2 Den månedlige faktureringssyklusen («faktureringssyklus») for PIXMA Print Plan-abonnementet du har registrert deg for, starter på den dagen i måneden abonnementet starter på (startdato for abonnement), som beskrevet ovenfor i del 6 (VALG OG BRUK AV PIXMA PRINT PLAN).

5.1.3 Betalingsmåten på My Account-delen av portalen for tjenesteabonnementet belastes månedlig for PIXMA Print Plan-abonnementet du har registrert deg for, og for eventuelle overforbrukssider i forrige månedlige abonnementsperiode.

5.1.4 Betaling av kostnader som er knyttet til bruk av tjenesten, kan bli forsinket hvis skriveren ikke er koblet til internett. Du belastes hver måned i henhold til faktureringssyklusen din frem til du selv eller Canon kansellerer tjenesteabonnementet ditt.

5.1.5 Du må sørge for at du har nok midler tilgjengelig på tidspunktet for de fremtidige betalingene, som er beskrevet i denne delen. Hvis fakturaen ikke betales, sender Canon brukeren en påminnelse på e-post om å oppdatere betalingsinformasjonen. Vi forsøker å behandle betalingen tre ganger.

5.1.6 Du kan oppdatere betalingsinformasjonen din når som helst på My Account-delen av portalen.

5.1.7 Hvis Canon ikke mottar betaling med betalingsmåten på My Account-delen av portalen for tjenesteabonnementet ditt før betalingen forfaller, kan Canon midlertidig frata deg tilgangen til tjenesten. PIXMA Print Plan-kassettene slutter da å fungere frem til Canon mottar betalingen. Canon kansellerer tjenesteabonnementet din hvis betalingen uteblir.

5.1.8 Du finner faktureringsinformasjonen din på My Account-delen av portalen. Du er ansvarlig for alle utskrevne sider på PIXMA Print Plan-skriveren så lenge du abonnerer på tjenesten, uavhengig av om du spesifikt godkjenner alle utskriftene i PIXMA Print Plan-abonnementet.

5.2 Prisøkninger. Canon kan etter eget skjønn øke eller endre prisen på hvert PIXMA Print Plan-abonnement og på overforbrukssider, og legge til andre gebyrer for alle PIXMA Print Plan-abonnementer, eller på annen måte endre eller legge til abonnementer, etter å ha varslet deg i henhold til del 3 (OPPDATERINGER AV VILKÅR). Slike endringer av prisen for hvert PIXMA Print Plan-abonnement og overforbrukssider, og tilføyelser av andre gebyrer, trer ikke i kraft før starten på neste månedlige abonnementsperiode, tretti (30) dager etter at Canon annonserer slike endringer eller tilføyelser.

5.3 Betalingsbehandler. Canon bruker en tredjeparts betalingsbehandler som behandler betalinger for tjenesten. Behandlingen av betalinger er underlagt eventuelle andre vilkår og retningslinjer som betalingsbehandleren måtte oppgi. Canon forbeholder seg retten til å endre eller legge til tredjeparts betalingsbehandlere.

6. ADMINISTRERING AV PIXMA PRINT PLAN-ABONNEMENTET DITT

6.1 My Account-delen av portalen. Du kan sjekke informasjonen om PIXMA Print Plan-abonnementet ditt ved å logge på My Account-delen av portalen. På portalsiden finner du blant annet gjeldende status for PIXMA Print Plan-skriverne dine, antall utskrevne sider, betalingsstatus og transaksjoner eller meldinger tilknyttet PIXMA Print Plan-abonnementet ditt.

6.2 Endring av PIXMA Print Plan-abonnementet ditt. Du kan endre PIXMA Print Plan-abonnementet ditt ved å følge veiledningen i My Account-delen av portalen. Hvis du bytter til et PIXMA Print Plan-abonnement med lavere sideantall, trer endringen i kraft ved neste månedlige abonnementsperiode. Dette endrer ikke antall tilgjengelige sider eller beløpet du betaler i den månedlige abonnementsperioden du velger å endre utskriftsabonnementet for. Hvis du bytter til et PIXMA Print Plan-abonnement med høyere sideantall, trer endringen i kraft umiddelbart og belastes i faktureringssyklusen for gjeldende månedlige abonnementsperiode. Vær oppmerksom på at betalingen for den nye månedsprisen på utskriftsabonnementet vises på fakturaen for den månedlige abonnementsperioden etter perioden der det nye utskriftsabonnementet trer i kraft. Du finner det gjeldende utskriftsabonnementet ditt og annen informasjon i My Account-delen av portalen.

7. OPPDATERINGER AV TJENESTER OG VILKÅR

Canon står fritt til å endre disse vilkårene når som helst, etter eget skjønn. Canon kan også suspendere funksjonalitet og endre, suspendere eller kansellere tjenesten (eller enhver versjon, del eller funksjon som inngår i tjenesten) i henhold til bestemmelsene i del 8.2. («Kansellering utført av Canon») av disse vilkårene.

8. KANSELLERING AV PIXMA PRINT PLAN-ABONNEMENTET DITT

8.1 Kansellering utført av deg. Du kan kansellere tjenesten og PIXMA Print Plan-abonnementet ditt når som helst på nett, eller i My Account-delen av portalen. PIXMA Print Plan-abonnementet ditt avsluttes kl. 23:59 GMT på den siste dagen i gjeldende månedlige abonnementsperiode. Sider eller overførte sider i utskriftsabonnementet som ikke skrives ut i løpet av den siste månedlige abonnementsperioden, refunderes ikke. Du kan ikke kansellere PIXMA Print Plan-abonnementet ditt eller endre faktureringssyklusen bare ved å fjerne PIXMA Print Plan-kassettene fra PIXMA Print Plan-skriveren og/eller la være å skrive ut sider. Hvis du bruker PIXMA Print Plan-skriveren uten tjenesten, må du kjøpe kassetter som ikke er PIXMA Print Plan-kassetter, og installere dem i PIXMA Print Plan-skriveren.

8.2 Kansellering utført av Canon. Canon kan etter eget skjønn kansellere tjenesten og/eller PIXMA Print Plan-abonnementet ditt når som helst, uansett grunn, tretti (30) dager etter å ha varslet deg på e-postadressen som står oppført i My Account-delen av portalen. Grunner til å kansellere tjenesten og/eller PIXMA Print Plan-abonnementet ditt kan være – men er ikke begrenset til – at Canon slutter å levere tjenesten eller en bestemt tjenesteversjon, -del eller -funksjon. Ved kansellering utført av Canon kan du være berettiget til refusjon av forhåndsbetaling hvis du ikke bruker tjenesten i kanselleringsperioden. Canon kan også kansellere PIXMA Print Plan-abonnementet ditt og disse vilkårene når som helst, etter eget skjønn og umiddelbart etter å ha varslet deg på e-postadressen som står oppført i My Account-delen av portalen, hvis (i) du bryter noen av vilkårene (inkludert, men ikke begrenset til at du unnlater å betale for PIXMA Print Plan-abonnementet ditt eller ikke har oppgitt en gyldig betalingsmåte i My Account-delen av portalen for tjenesteabonnementet ditt), eller (ii) hvis Canon kommer fram til at du har misbrukt PIXMA Print Plan-abonnementet eller utført andre handlinger som rettferdiggjør at du fratas retten til å bruke tjenesten. Kansellering utført av Canon i henhold til punkt (i) og (ii) rett ovenfor kan utføres uten at utførte forhåndsbetalinger refunderes til deg.

8.3 Konsekvenser av kansellering. Du godtar at Canon ikke skal holdes ansvarlig for en eventuell kansellering av PIXMA Print Plan-abonnementet ditt eller tilgang til tjenesten. Når PIXMA Print Plan-abonnement ditt kanselleres, uansett årsak, opphører rettighetene dine i henhold til disse vilkårene, og du må umiddelbart slutte å bruke tjenesten og PIXMA Print Plan-kassettene.

9. REPRESENTASJON OG PLIKTER

Når du registrerer deg for tjenesten og velger et PIXMA Print Plan-abonnement, bekrefter du følgende:

9.1 Registreringen for tjenesten gjelder for deg og din bruk, og skal ikke selges videre, distribueres på nytt eller på annen måte deles med andre parter, og du bekrefter at du ikke skal bruke tjenesten på vegne av andre mot et gebyr (f.eks. i tilknytning til en utskrifts- eller kopieringsvirksomhet).

9.2 Mistenkelige aktiviteter, f.eks. blekknivåavvik, manglende samsvar mellom utskriftsvolum og blekkbruk, samt misbruk av utskriftsvolum ved endring eller manipulering av tilkobling eller kommunikasjon, vil føre til at du umiddelbart fratas tilgangen til tjenesten.

9.3 Du skal ikke misbruke tjenesten eller på annen måte delta i upassende aktiviteter knyttet til PIXMA Print Plan-abonnementet og PIXMA Print Plan-kassettene, og du bekrefter at du, ikke Canon, er ansvarlig for alt som skrives ut med PIXMA Print Plan-skriveren din når du bruker tjenesten.

9.4 Du er ansvarlig for handlingene til andre som bruker tjenesteabonnementet ditt, som har tilgang til og som kan endre/oppdatere kontoinformasjonen din, som har tilgang til My Account-delen av portalen, eller som på annen måte kan bruke PIXMA Print Plan-abonnementet ditt.

9.5 Du skal holde Canon skadesløs overfor alle krav, ansvar, tap og andre kostnader som er et resultat av at du bryter disse bruksvilkårene, eller som på annen måte er knyttet til din bruk av tjenesten, PIXMA Print Plan-kassettene eller nettstedet.

10. GARANTIER OG ANSVARSFRASKRIVELSER

Din tilgang til og bruk av tjenesten skjer utelukkende på din egen risiko. Tjenesten leveres «som den er, som tilgjengelig» uten noen form for garanti, og alle garantier for salgbarhet og egnethet for et bestemt formål eller ukrenkelighet er spesifikt fraskrevet.

All tilgang til, nedlasting av og anskaffelse av materiale gjennom tjenesten skjer på eget ansvar og for egen risiko, og du er selv ansvarlig for eventuelle skader på datamaskinsystemet ditt eller datatap som skyldes nedlasting av slikt materiale. Skriftlig og muntlig rådgivning eller informasjon som du mottar fra canon, utgjør ingen garanti som ikke er uttrykkelig oppgitt I disse vilkårene.

Med mindre noe annet er uttrykkelig oppgitt I disse vilkårene, kan ikke canon bekrefte eller garantere at tjenesten leveres fri for avbrudd og feil på en betimelig, sikker og feilfri måte. Du godtar at vi fra tid til annen kan fjerne tjenesten på ubestemt tid, eller at vi når som helst kan kansellere tjenesten.

Siden enkelte jurisdiksjoner ikke tillater at underforståtte garantier utelukkes, kan det hende at den ovennevnte utelukkelsen av underforståtte garantier ikke gjelder for deg. Siden enkelte jurisdiksjoner ikke tillater ansvarsbegrensning for følgeskader eller tilfeldige skader, skal Canons ansvar begrenses I den grad lovverket I disse jurisdiksjonene tillater det.

11. HENDELSER SOM ER UTENFOR VÅR KONTROLL

Vi er ikke ansvarlige for manglende eller forsinket oppfyllelse av hvilke som helst av våre avtalefestede forpliktelser i henhold til disse vilkårene som ikke kan tilskrives oss under disse vilkårene, andre gjeldende vilkår eller gjeldende lov, herunder som med rimelighet kan sies å være utenfor vår kontroll, inkludert force majeure, brann, oversvømmelse, ekstremvær, eksplosjoner, krig (erklært eller ikke), terrorisme, arbeidskonflikter (enten de involverer våre medarbeidere eller ikke) eller tiltak fra lokale eller sentrale myndigheter eller andre kompetente myndigheter, i tillegg til andre force majeure-hendelser i henhold til gjeldende lov.

12. ANSVARSBEGRENSNING

Du bekrefter at du forstår og godtar at de fritatte Canon-partene ikke skal holdes ansvarlige for direkte, indirekte eller tilfeldige skader eller følgeskader (selv om noen av de fritatte Canon-partene er informert om muligheten for slike skader) (kalt «skader») som skyldes (a) bruk eller manglende evne til å bruke tjenesten, eller (b) forhold knyttet til tjenesten. Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder for enhver skade eller personskade som skyldes uaktsomhet eller forsømmelse fra Canons side, datavirus og lignende, telekommunikasjonsfeil eller uautorisert tilgang til eller bruk av informasjon gjennom tyveri eller på andre måter. Vi er ikke ansvarlige for tredjeparters kriminelle, skadegjørende eller uaktsomme handlinger eller forsømmelser som påvirker tjenesten. De fritatte Canon-partene skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlige for andre brukeres skadegjørende eller ulovlige handlinger. De fritatte Canon-partene skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlige for skade på brukeres utstyr, maskinvare eller annen eiendom, eller for personskader, som oppstår I forbindelse med bruk av tjenesten. Disse begrensningene skal gjelde I den grad lovverket tillater det.

Vi utelukker eller begrenser ikke på noen måte vårt ansvar for: (a) død eller personskade forårsaket av forsømmelse fra vår side, (b) svindel, uriktig fremstilling eller grov uaktsomhet, (c) brudd på hvilke som helst vilkår som følger av lov, og vi utelukker eller begrenser ikke på noen måte vårt ansvar ut over det som er tillatt i gjeldende lov.

Du erkjenner uttrykkelig og godtar at Zuora, inc., En tredjeparts tjenestebehandler, behandler betalingen din til Canon ved bruk av en betalingsmåte. Du forstår og godtar at verken Zuora, inc. Eller andre parter som er involvert I behandlingen av betalingsmåten for tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til selskapet som har utstedt kredittkortet til deg, og handelsbanken (kalt «fritatte parter»), skal holdes ansvarlige for eventuelle skader (som definert I dette dokumentet og underlagt begrensningene som er beskrevet I denne delen) du påføres som et resultat av at Canon ikke leverer tjenesten til deg I henhold til disse vilkårene, eller andre brudd på disse vilkårene fra Canons side. Du fritar herved hver av de fritatte partene for ansvar for eventuelle skader du påføres som følge av at tjenesten ikke leveres til deg I henhold til disse vilkårene. Du godtar å holde hver av de fritatte partene skadesløs for eventuelle skader de påføres som følge av at du bryter vilkårene I denne delen.

13. PERSONVERNERKLÆRING

a. Se Canons personvernerklæring for å finne ut hvordan Canon bruker personopplysningene dine, og hvordan du kan utøve dine individuelle rettigheter.

b. Når du registrerer deg for tjenesten, må du registrere den kvalifiserte PIXMA PRINT PLAN-skriveren din hos oss, slik at vi kan fastslå at den inngår i tjenesten. Du vil også bli pålagt å godta vilkårene til vårt morselskap, Canon Inc., som en del av registreringen av skriveren. Canon Inc. gir oss utskriftslogger for skriveren som er relaterte til tjenesten, slik at vi kan overvåke utskriftsaktiviteten din og levere tjenesten til deg i henhold til disse vilkårene, som beskrevet i del 5.3. Informasjon som gis til oss og Canon Inc. kan lagres på servere utenfor EMEA-området og vil være underlagt vår personvernerklæring.

14. LOVVERK OG JURISDIKSJON

a. Er du forbruker, gjelder lovene i landet ditt for dette abonnementet, og du kan ha rett til at en rettssak avholdes på ditt eget språk og i dine lokale domstoler. Et lokalt forbrukerråd kan gi deg rådgivning om rettighetene dine. Disse vilkårene begrenser ikke dine gjeldende lovfestede rettigheter.

b. Hvis du er en bedrift, styres disse vilkårene av lovene i England og Wales. Eventuelle tvister er underlagt lovgivningen til domstoler i England og Wales.

15. HELE AVTALEN

Disse vilkårene, Canons personvernerklæring og eventuelle andre nettstedsretningslinjer utgjør hele avtalen mellom deg og Canon. Avtalen styrer bruken din av tjenesten og erstatter alle tidligere avtaler mellom deg og Canon vedrørende tjenesten. Hvis Canon ikke benytter seg av eller håndhever en rett eller bestemmelse i disse vilkårene, betyr det ikke at Canon gir avkall på den aktuelle retten eller bestemmelsen. Hvis en domstol med kompetent myndighet fastslår at en bestemmelse i disse vilkårene er ugyldig, godtar partene likevel at domstolen skal forsøke å gi gyldighet i henhold til partenes intensjoner slik de er gjengitt i bestemmelsen, og at de andre bestemmelsene i disse vilkårene fortsatt gjelder fullt ut. Du godtar, uavhengig av motstridende vedtekter eller lover, at alle krav eller årsaker til rettstvister som oppstår som følge av eller tilknyttet bruk av tjenesten eller disse vilkårene, må fremsettes innen ett (1) år etter at kravet eller årsaken til rettstvisten oppsto, eller avvises for alltid. Du kan ikke overdra disse vilkårene til andre uten skriftlig samtykke fra Canon, men Canon kan overdra eller overføre disse vilkårene, helt eller delvis, uten begrensninger. Titlene på delene i disse vilkårene har bare et praktisk formål og har ingen juridisk eller kontraktsmessig virkning.