Welcome to the Canon Store

Welcome to the Canon Store

Canon 3 items in your basket

Canon
Items subtotal £ 300.00
You have qualified for FREE delivery daf dafd You have qualified for FREE delivery

Empty Basket

You don't have any items in your basket right now.

Vilkår og betingelser for kampanjer

1. GENERELT

1.1 Disse vilkårene og betingelsene for kampanjer suppleres av våre vilkår og betingelser for webområdet og våre retningslinjer for personvern

1.2. Arrangøren er Canon Europa N.V., registrert ved Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB, Amstelveen, Nederland («Canon»).

1.3 Fra tid til annen vil vi kunne arrangere kampanjer i Canons nettbutikk («Webområdet»).

1.4 Bare én kampanje kan brukes per bestilling. En kampanje kan ikke bli kombinert med andre kampanjer eller rabatter.

1.5 Fra tid til annen kan visse produkter være utelatt fra pågående kampanjer, og du vil få beskjed om slike utelatelser gjennom en notis på webområdet. Utelatte produkter kvalifiserer ikke for tilbud og blir ikke gjenstand for kampanjerabatt.

1.6 Tilbud om tilbakebetaling gjelder bare for personer som er bosatt i Norge. Bare sluttkunder bosatt i Norge er berettiget til å kreve tilbakebetaling i disse kampanjene.

1.7 Alle kampanjene avhenger av tilgjengelighet så langt lagerbeholdningen rekker.

2. DELTAKERE

2.1 Alle deltakere må være 18 år eller eldre.

2.2 Distributører og forhandlere er utelukket fra kampanjene våre. Forhandlere og distributører kan ikke delta på vegne av kundene sine.

2.3 Alle deltakerne godtar å være bundet av disse vilkårene og betingelsene.

3. GAVER MED KJØP

3.1 Fra tid til annen kan vi tilby gaver med kjøp på webområdet.

3.2 Hvis du er kvalifisert for å motta en gave med på kjøpet ved å ha handlet for et minimumsbeløp, og du bestemmer deg for å returnere noen av varene du har kjøpt (og ikke gaven du fikk med på kjøpet), og kjøpesummen dermed blir lavere enn minimumsbeløpet, forbeholder vi oss retten til å kreve full pris for gaven. Dette beløpet vil bli fratrukket eventuell refusjon for varene du har returnert.

3.3 Likedan, hvis en gave tilbys ved kjøp av en bestemt vare, og du bestemmer deg for å returnere denne varen, må du returnere gaven for å få kreditt eller refusjon. Ellers forbeholder vi oss retten til å kreve full pris for gaven og trekke dette beløpet fra en eventuell refusjon.

3.4 Gaver er begrenset til én per kunde per uke med mindre annet er oppgitt. Du kan bare gjøre krav på én gave for hver bestilling, og gavene kan ikke kombineres med andre spesialtilbud. Vi forbeholder oss retten til å erstatte produktet med et produkt med samme eller større verdi dersom et gaveprodukt blir utsolgt.

3.5 Der det er mulig vil gaver bli sendt sammen med bestillingen din. Dersom det ikke er mulig, har vi som mål å levere gaven innen 28 virkedager etter at du la inn bestillingen.

4. KUPONGER

4.1 Fra tid til annen kan vi sende deg e-kuponger på e-post eller legge dem ut på webområdet. Dette er koder som du kan legge inn på webområdet vårt for å delta i visse kampanjer. E-kuponger er underlagt disse vilkårene og betingelsene samt eventuelle vilkår og betingelser som ble formidlet til deg da e-kupongen ble utstedt.

4.2 En e-kupong løses inn ved at du angir koden på relevant sted i kjøpsprosessen på webområdet.

4.3 Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake en e-kupong når som helst og av hvilken som helst grunn.

4.4 E-kuponger kan ikke veksles inn i kontanter eller brukes til å kjøpe gavekort eller billetter til arrangementer.

4.5 Med mindre det er uttrykkelig angitt på utstedelsestidspunktet, vil hver e-kupong gjelde for mottakeren av e-kupongen, og bare én gang. Den kan ikke kombineres med andre kampanjer.

4.6 I henhold til lover og regler i landene hvor webområdet opererer, behandles en e-kupong som kontanter. Eventuell merverdiavgift gjelder derfor hele verdien av bestillingen, og du må betale eventuell merverdiavgift for hele bestillingsbeløpet, med mindre annet er angitt i eventuelle vilkår som følger med e-kupongen.

4.7 Webkuponger kan bare brukes på webområdet.

4.8 Fra tid til annen kan visse produkter være utelatt fra e-kupongtilbud, og du vil få beskjed om slike utelatelser sammen med e-kupongen eller på webområdet.

4.9 E-kuponger kan begrenses til å bli innløst i forbindelse med bestemte produkter, eller visse produkter kan være utelatt fra e-kupongen. I slike tilfeller får du beskjed når e-kupongen blir utstedt.

4.10 Utelatte varer og tjenester kvalifiserer ikke for tilbud og blir ikke gjenstand for kampanjerabatt.

4.11 E-kuponger kan ikke kopieres, reproduseres, distribueres eller publiseres direkte eller indirekte i noen form eller på noen måte for bruk av andre enn den opprinnelige mottakeren, uten vår skriftlige forhåndstillatelse.

4.12 E-kuponger som distribueres eller sirkuleres uten skriftlig samtykke fra Canon, for eksempel på et diskusjonsforum på Internett eller et tilknyttet webområde, er ikke gyldige, og kan bli avvist eller annullert.

4.13 Når du bruker en e-kupong, garanterer du overfor oss at du er rett mottaker av webkupongen og at du bruker den i god tro.

4.14 Dersom du løser inn, forsøker å løse inn eller oppmuntrer til å løse inn e-kupongen for å oppnå rabatter som du eller en tredjepart ikke har rett til, kan du begå lovbrudd.

4.15 Dersom vi har rimelig grunn til å tro at en e-kupong brukes urettmessig eller ulovlig, kan vi avvise eller annullere enhver webkupong, og du samtykker i at du ikke vil ha noe krav mot oss i forbindelse med avvisning eller annullering. Vi forbeholder oss retten til å iverksette ytterligere tiltak dersom vi finner det hensiktsmessig i slike tilfeller.

4.16 Dersom vi av en hvilken som helst grunn avviser en e-kupong som en del av en bestilling, vil vi informere deg før bestillingen blir sendt for å varsle deg om korrekt pris for bestillingen og gi deg mulighet til å kansellere bestillingen.

5. RABATTER

5.1 Når et tilbud på Internett sier at rabatt gis på et kjøp opp til en fastsatt prosent, vil rabatten bare gjelde kvalifiserende produkter.

5.2 Tilleggskostnader som for eksempel levering eller porto og emballasje skal ikke være gjenstand for rabatt med mindre det er oppgitt i kampanjebeskrivelsen.

5.3 Refusjon for varer som er kjøpt under et kampanjetilbud vil bli basert på kampanjeprisen. Dine lovfestede rettigheter blir ikke påvirket.

6. PENGER TILBAKE

6.1 Tilbakebetalingstilbud vil enten være umiddelbare eller tilbakebetalinger som fremsettes i ettertid. Tilbakebetalingsverdien til umiddelbar tilbakebetaling blir trukket fra kjøpesummen for de inkluderte produktene under betalingsprosessen. Siden tilbakebetaling behandles med en gang, kan man ikke kreve at tilbakebetaling skal fremsettes i ettertid. Du kjøper det kvalifiserte produktet til gjeldende pris hvis tilbakebetalingen fremsettes i ettertid. For å gjøre krav på tilbakebetalingen må du sende inn kravet via tilbakebetalingskampanjens nettside når varen har ankommet. Etter at kravet er godkjent, blir tilbakebetalingen sendt til den valgte bankkontoen din. Hvis du ikke sender inn et gyldig krav innen fristen, får du ikke tilbakebetalingen. Se vilkårene for den spesifikke tilbakebetalingen for mer informasjon.

6.2 Tilbakebetalingskampanjer er bare tilgjengelige for kvalifiserende produkter.

6.3 Hver kunde kan bare benytte seg av ett tilbakebetalingstilbud per produkt. Beløpet som tilbakebetales er iberegnet merverdiavgift.

7. DIVERSE

7.1 I den grad det er tillatt ifølge loven skal ikke Canon ha ansvar for tap, materielle skader eller personskader som en deltaker pådrar seg under denne kampanjen. Ingenting i disse vilkårene og betingelsene skal imidlertid ha virkning på Canons erstatningsansvar ved personskader eller dødsfall forårsaket av påvist uaktsomhet fra Canons ansatte eller agenter.

7.2. Dersom kampanjetilbudet trekkes tilbake, vil betalinger bare bli honorert for gyldige kjøp som er gjennomført før tilbudet ble fjernet.

7.3. Dersom et produkt er kjøpt og det er gitt tilbakebetaling, og du velger å returnere produktet, trekker vi tilbakebetalingsbeløpet fra summen når vi refunderer kjøpet.

7.4. Kampanjeprodukter som returneres (feilfrie) for refusjon skal ikke anses som gyldige for kampanjen, og deltakere som fremmer krav for slike produkter, er ikke berettigede. Hvis Canon blir klar over slik svindel, står de fritt til å fremme søksmål mot involverte deltakere.

7.5. Canon forbeholder seg retten til å revidere krav for å sørge for at de overholder disse vilkårene og betingelsene, og å be om tilleggsinformasjon og understøttende dokumentasjon. Canon forbeholder seg retten til å ekskludere krav og/eller deltakere ved mistanke om at kampanjen misbrukes på en eller annen måte.

8. GJELDENDE LOV

Er du forbruker, gjelder lovene i landet ditt for kampanjene våre, og du kan ha rett til at en rettssak avholdes på ditt eget språk og i dine lokale domstoler. Et lokalt forbrukerråd kan gi deg rådgivning om rettighetene dine. Disse vilkårene og betingelsene begrenser ikke dine gjeldende lovfestede rettigheter.