Welcome to the Canon Store

Welcome to the Canon Store

Canon 3 items in your basket

Canon
Items subtotal £ 300.00
You have qualified for FREE delivery daf dafd You have qualified for FREE delivery

Empty Basket

You don't have any items in your basket right now.

Canon Repeat & Save Vilkår og betingelser

Disse vilkårene («vilkår») beskriver vilkårene som gjelder for Repeat and Save-abonnementstjenesten.

Repeat & Save leveres av Canon Europa N.V, et Canon-selskap med den registrerte adressen 59, Bovenkerkerweg, 1185 XB, Amstelveen, Nederland («Canon», «vi»).

1. HVA «REPEAT & SAVE» ER

1.1. Canons Repeat & Save-abonnementstjeneste sender deg regelmessig Canon-produkter til en gunstig pris hvor du velger produkt, antall og intervall for levering. De gjeldende rabattene og fordelene kan du se på Repeat & Save-siden.

1.2. Du kan hoppe over, gjøre endringer på eller kansellere leveringer i henhold til vilkårene nedenfor.

2. TILGJENGELIGHET

2.1. Repeat & Save skal være tilgjengelig for personer bosatt i Belgia, Danmark, Frankrike, Irland, Italia, Nederland, Norge, Spania, Storbritannia («området»), Sveits, Sverige, Tyskland og Østerrike. Du finner ytterligere informasjon om levering og unntak på Leveringsinformasjonssiden vår.

2.2. Registrering for Repeat & Save er ment for individuelt bruk, ikke for videresalg, videredistribusjon eller deling på annen måte med andre parter.

2.3. Tjenesten er hovedsakelig for forbrukere. Hvis du representerer en bedrift, må du være klar over at vi ikke utsteder MVA-fakturaer til kundene våre for kjøp via B2C e-handel nettsiden vår. Derfor vil bedriften din ikke kunne kreve MVA-beløpet refundert.

2.4. Repeat & Save vil være tilgjengelig for utvalgte produkter som skiltes på produktsiden («kvalifiserte produkter»). Listen over kvalifiserte produkter kan endres fra tid til annen, for eksempel når nye skrivere lanseres, hvilket gjør at nytt blekk legges til, når blekk for eldre skrivere går ut av salg eller når nye produkter kvalifiserer til Repeat & Save.

2.5. Når du registrerer deg for andre abonnementstjenester (som Automatic Ink Replenishment), er det ditt eget ansvar å endre eller kansellere Repeat & Save for å unngå å få samme produkt fra forskjellige abonnementstjenester.

3. KRAV FOR KJØP PÅ TVERS AV LANDEGRENSER

3.1. Du må ha en gyldig e-postadresse og Canon-ID-konto for å registrere deg for Repeat & Save-abonnementstjenesten.

3.2. Hvis du er bosatt i området, vil du kunne kjøpe Repeat & Save-abonnementet i hvilket som helst av landene i området, uavhengig av hvilket land du er bosatt i. Canon kan imidlertid kun levere kvalifiserte produkter til landet som korresponderer med nettsiden du kjøpte Repeat and Save-abonnementet på.

4. BRUK

4.1. Når du har registrert deg for kvalifiserte produkter, leveres de i antallet og ved intervallet du har bestemt, slik at du ikke må gjøre noe.

4.2. Du faktureres for prisen gjenstanden hadde da abonnementsbestillingen din ble gjort, og dette nevnes i ordrebekreftelsen du mottar på e-post. Alle relevante rabatter legges inn automatisk. Grensen for inkludert frakt og andre avgifter vurderes og/eller legges til den totale ordreverdien etter rabatter og/eller andre fradrag er trukket fra.

4.3. Du må sørge for at du oppgir gyldig betalingsinformasjon når du oppretter Repeat & Save-abonnementet. Du må sørge for at det er nok midler tilgjengelig på betalingsmetoden din ved de fremtidige månedlige betalingsdatoene. Hvis fakturaen ikke betales, sender Canon brukeren en påminnelse på e-post om å oppdatere betalingsinformasjonen. Vi forsøker å behandle betalingen tre ganger. Hvis vi ikke kan gjennomføre betalingen i løpet av disse tre forsøkene, blir abonnementsbestillingen avlyst. Ved neste abonnementsbestilling forsøker vi å gjennomføre betalingen igjen. Hvis den ikke er vellykket, avlyses bestillingen din og abonnementet som helhet.

4.4. Hvis betalingskortet må oppdateres, sender Canon et varsel på e-post to dager før bestillingen gjøres, slik at du kan oppdatere kortopplysningene. Du kan også oppdatere betalingsinformasjonen din når som helst på My Account-delen i portalen. Canon kansellerer abonnementstjenesten din hvis vi gjentatte ganger ikke får innhentet betalingen.

4.5. Det er ditt eget ansvar å sørge for at leveringsadressen din er oppdatert.

4.6. I sjeldne tilfeller kan det dessverre hende at vi opplever varemangel og det valgte produktet ditt ikke er tilgjengelig. Skulle dette hende, tar vi kontakt med deg for å informere deg om at produktet ikke er tilgjengelig. Hvis du har valgt alternativet for automatisk erstatning, sender vi deg om mulig et kompatibelt alternativ i en annen størrelse så du aldri går tom for blekk. Samme blekk kommer i flere størrelser for mange skrivere. For eksempel kan kunde A ha valgt blekk i XXL-størrelse som sitt standardalternativ, men det er tomt på lager og de har valgt automatisk erstatning. Da ville vi kunne sende dem XL- eller standard-størrelse som erstatning. Siden det er samme blekkmodell i alle størrelsene, vil blekket fremdeles være kompatibelt med skriveren deres. Du kan endre erstatningsinnstillingene dine i abonnementsfanen din inne på My Account-delen.

4.7. Automatisk erstatning er aktivert som standard for Repeat & Save, men du kan deaktivere denne innstillingen via My Account-delen inne i portalen.

5. ENDRE REPEAT & SAVE

5.1. Du kan endre Repeat & Save-abonnementsinnstillingene dine når som helst ved å logge inn på My Account-delen i portalen.

5.2. Eventuelle endringer du gjør i abonnementsinnstillingene dine frem til kl. 00.00 (midnatt) GMT, gjøres automatisk gjeldende på alle nye automatiske bestillinger fra og med neste dag. Hvis du gjør endringer i bestillingen din etter at den neste automatiske bestillingen er opprettet, vil endringene kun gjelde for den neste automatiske abonnementsbestillingen.

5.3. Når en automatisk Repeat & Save-bestilling opprettes, har du 48 timer på deg til å hoppe over eller endre bestillingen. Du får en e-post med samme informasjon. Etter dette blir bestillingen behandlet og sendt som normalt.

5.4. Du kan endre antall og leveringsintervall for de valgte gjenstandene i abonnementet ditt via portalen. Hvis du vil gjøre slike endringer, må du gjøre disse innen 48 timer etter å ha mottatt e-posten om opprettelsen av din neste bestilling. Hvis leveringsintervallet for en gjenstand endres, kan dette imidlertid føre til at det opprettes en ny abonnementsbestilling. For eksempel dersom kunde A har et abonnement på sort blekk og farget blekk, men vil endre leveringsintervallet for det sorte blekket til ukentlig og det fargede blekket til månedlig, kan vi dele den nåværende bestillingen i to separate abonnementsbestillinger. Dette er fordi leveringsintervallet og datoene for gjenstandene er forskjellige.

5.5. Canon forbeholder seg retten til å endre listen over kvalifiserte Repeat & Save-produkter og rabatter som er assosiert med denne tjenesten. Endringene vil imidlertid kun gjelde nye abonnementer. For kunder som allerede har abonnement, kan Canon endre abonnementet og eventuelle rabatter og innstillinger relatert til det med 30 dagers varsel. Hvis du ikke godtar endringene, kan du kansellere abonnementet ditt inntil 14 dager før neste betalingsdato.

5.6. I de sjeldne tilfeller at Canon fjerner produkter fra Repeat & Save-tjenesten (for eksempel hvis produkter går ut av salg) eller kansellerer tjenesten fullstendig, gir vi deg 30 dagers varsel om endringen.

6. KANSELLERINGER OG RETURER

6.1. Repeat & Save-abonnementet ditt fortsetter til det kanselleres av deg (som du kan gjøre når som helst) eller til Canon kansellerer det med 30 dagers varsel.

6.2. Du har juridisk rett til å kansellere abonnementet innen 14 dager av å ha registrert deg for abonnementet. Hvis du har mottatt blekk innen disse 14 dagene, kan du returnere det til oss via vår standard returprosess for å få pengene tilbake. Vi gir ikke pengene tilbake for blekk som er åpnet.

6.2.1. Du kan kansellere Repeat & Save-abonnementsbestillinger når som helst fra My Account i portalen, og endringen trer i kraft umiddelbart. Det opprettes ikke nye automatiske bestillinger etter dette, men bestillinger som allerede er opprettet, behandles som normalt og sendes og faktureres som vanlig.

6.3. Hvis du vil returnere et Repeat & Save-produkt, er det vår normale returprosess som gjelder.

6.4. Du har 90 dager på deg til å aktivere eventuelle kansellerte abonnementer på nytt. Eventuelle rabatter du hadde før du kansellerte abonnementet ditt, vil fremdeles gjelde når du aktiverer det på nytt. Hvis rabatten har endret seg siden du kansellerte (for eksempel at den har økt eller minsket), informerer vi deg om endringen. Etter 90 dager må det opprettes en ny Repeat & Save-abonnementsbestilling hvis du ønsker å fortsette å bruke tjenesten, og alle dine tidligere rabatter blir ugyldige.

7. ERSTATNINGSANSVAR

7.1. I tilfelle en feil ved et av produktene våre meddeles til oss, vil vi (avhengig av at feilen blir bekreftet), refundere, bytte eller reparere produktene.

7.2. Vårt maksimale ansvar under disse salgsvilkårene er prisen du har betalt til oss for produktet som tapet eller skaden gjelder.

7.3. Vi utelukker eller begrenser ikke på noen måte vårt ansvar for: (a) død eller personskade forårsaket av forsømmelse fra vår side, (b) svindel, uriktig fremstilling eller grov uaktsomhet, (c) brudd på hvilke som helst vilkår som følger av lov, og vi utelukker eller begrenser ikke på noen måte vårt ansvar utover det som er tillatt i gjeldende lov. Det er ikke noe i denne klausulen eller andre steder i disse salgsvilkårene som begrenser dine lovfestede rettigheter eller påvirker dem negativt. Hvis du vil ha informasjon om forbrukerrettigheter, kan du kontakte en lokal forbrukerrådgivningstjeneste.

8. OPPDATERINGER AV VILKÅRENE

Canon forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere disse vilkårene fra tid til annen uten forvarsel. Men Canon vil gjøre sitt ytterste for å kommunisere og informere om større endringer i vilkårene via e-post.

9. PERSONVERNERKLÆRING

Se Canons personvernerklæring for å forstå hvordan Canon bruker dine personopplysninger og hvordan du kan utøve dine individuelle rettigheter.

10. LOVER OG JURISDIKSJON

10.1. Er du forbruker, gjelder lovene i landet ditt for dette abonnementet, og du kan ha rett til at en rettssak avholdes på ditt eget språk og i dine lokale domstoler. Et lokalt forbrukerråd kan gi deg rådgivning om rettighetene dine. Disse vilkårene begrenser ikke dine gjeldende lovfestede rettigheter.

10.2. Hvis du er en bedrift, styres disse vilkårene av lovene i England og Wales. Eventuelle tvister er underlagt lovgivningen til domstoler i England og Wales.