Welcome to the Canon Store

Welcome to the Canon Store

Canon 3 items in your basket

Canon
Items subtotal £ 300.00
You have qualified for FREE delivery daf dafd You have qualified for FREE delivery

Empty Basket

You don't have any items in your basket right now.

CANON NORDIC SOMMERKAMPANJE 2019

Vilkår og regler

1. KAMPANJEPRODUKTER, KAMPANJEFORDELER, KAMPANJETID OG DELTAKERE

1.1 Denne kampanjen gjelder kun kjøp av produktene som er nevnt nedenfor (heretter «kampanjeproduktene») hos en forhandler som befinner seg i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Latvia eller Litauen, eller hos en forhandler som opererer på nettet, som har sin offisielle adresse i et land som tilhører kampanjeområdet, eller har mottatt domenenavnet si et av kampanjelandene, i kampanjens gyldighetstid fra onsdag den 01.05.2019 til lørdag den 31.08.2019 (heretter «kampanje-tiden»). Alle andre produkter er utenfor kampanjen.

Noen av kampanjeproduktene kan selges som såkalt kitt, dvs. som en pakke med kamera og objektiv, men kittobjektivene er ikke gyldige kampanjeprodukter, og man får ikke noen godskrivelse på dem. Man må kjøpe kamera og objektiv som separate produkter. Kjøpene må være ekte kjøp som er gjort kontant eller med et tilsvarende betalingsmiddel.

1.2 Alle deltakere må være fylt 18 år og bosatt i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Latvia eller Litauen. Distributører eller andre forhandlere kan ikke delta i kampanjen. Forhandlere og distributører har ikke rett til å delta på vegne av sine kunder.

1.3 Alle deltakere regnes for å forplikte seg til å følge disse vilkårene og reglene.

1.4 Produkter som er kjøpt som brukt, reparerte eller overhalte, eller produkter som er forfalskede eller som på noen måte krenker Canon-konsernets immaterielle rettigheter (som for eksempel like eller «grå» produkter, uten å begrense det til dette), godtas ikke i denne kampanjen. Les mer om like produkter på adressen https://www.canon.no/about_us/legal-compliance/

Kampanjeproduktene Kampanjevilkår Kjøpstid Registreringstid
EOS 200D, EOS 250D, EOS 800D, EOS M50, EOS 77D, EOS 80D, EOS RP Camerallas nettbaserte engelske fotokurs med 6 måneders medlemskap i Cameralla Club. Verdi 1200 kr. 01.05.2019- 31.08.2019 01.05.2019- 15.09.2019
EF 24mm f/2.8 IS USM
EF 35mm f/2 IS USM
EF 50mm f/1.4 USM
EF 85mm f/1.8 USM
EF 100mm f/2.8 Macro USM
EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM
EF-S 60mm f/2.8 Macro USM
EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM
EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM
EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM
EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM
EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM
EF-M 22mm f/2 STM
EF-M 32mm f/1.4 STM
EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM
EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM
EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM
RF 35mm f/1.8 MACRO IS STM
500 Kr rabatt (tilbakebetaling) når man kjøper fra samme forhandler som kameraet 01.05.2019- 30.09.2019 01.05.2019- 13.10.2019

1.5. Fotokurset kan verken helt eller delvis byttes ut i penger eller en annen gave. Canon forbeholder seg retten til å tilby et tilsvarende produkt (med samme eller bedre egenskaper eller verdi) dersom kurset ikke er tilgjengelig.

2. DELTAKELSE

2.1. For å delta i kampanjen, må deltakeren kjøpe et kamera som er med i kampanjen i løpet av kampanjetiden OG registrere dette ved å fylle ut nettskjemaet slik at det er godkjent i tiden mellom onsdag den 01.05.2019 klokken 00.00 og søndag den 15.09.2019 klokken 00.00.

2.2. Registreringen skal gjøres ved å fylle ut hele skjemaet på adressen www.canon.no/kampanjer riktig (også produktets serienummer). Deltakerne skal skanne, laste ned og legge en kopi av kvitteringen eller ordrebekreftelsen ved nettkjøp, ved nettskjemaet.

Det sendes en e-post til deltakerne som bekreftelse på at søknaden om godskrivelse er mottatt.

Når søknaden er godkjent, sendes følgende opplysninger til deltakeren per e-post

a) Et personlig brukernavn og passord til nettportalen, hvor man eventuelt kan søke om 500 kr tilbakebetalt på kjøp av et kampanjeobjektiv.

b) Lenke til nettportalen

c) Kampanjekode til innfrielse av Cameralla-fotokurset. Siste gyldighetsdato 31.10.2019

2.3 For å få godskrevet «rabatten» på 500 kr, må deltakeren kjøpe et objektiv som er med i kampanjen i tiden 01.05.2019 - 30.09.2019 fra samme forhandler som kamerat han har registrert, OG søke om tilbakebetaling ved å fylle ut nettskjemaet slik at det er godkjent i tiden mellom onsdag den 01.05.2019 kl 00.00 og søndag den 13.10.2019 kl 00.00.

Man søker om tilbakebetaling via nettportalen, som man har mottatt brukernavn og passord til per e-post, når registreringen av kamerat er godkjent.

Man kan søke om tilbakebetaling på 500 kr for objektivet først etter at deltakeren har mottatt brukernavn til nettportalen.

2.4. Kampanjeproduktene er tilgjengelige så lenge det er varer igjen på lager. Canon er ikke ansvarlig for forhandlernes leveringsforstyrrelser som gjelder kampanjeproduktene i kampanjetiden.

2.5. Canon behandler ikke kameraregistreringssøknader som er mottatt etter fristen for sending av disse, som er søndag den 15.09.2019 kl 00.00. Canon behandler ikke søknader om tilbakebetaling på objektiv, som er mottatt etter fristen for sendingen av disse, dvs. søndag den 13.10.2019 kl 00.00, eller søknader som de anser som ufullstendige eller uleselige. Canon er heller ikke ansvarlig for søknader som kommer for sent eller som det ikke lykkes å sende.

2.6. Cameralla Club gir deltakerne bruksretten på Cameralla-fotokurset. Rettighetene og forpliktelsene som gjelder programvare (blant annet bruk, oppdatering og oppretting av feil) reguleres i avtalen mellom deltakeren og Cameralla. Som innvilger av brukerretten til programmet er Cameralla alene ansvarlig for å tilby sluttbrukeren den tekniske støtten og de tjenestene som hører med til programmet i henhold til Camerallas egne gjeldende servicerutiner. CANON FRASKRIVER SEG PÅ ALLE MÅTER ANSVARET SOM GJELDER BRUKEN AV PROGRAMMET, UNNLATELSE AV BRUK AV DET ELLER FEIL

2.7. Man kan bare søke om kampanjefordeler én gang for hvert kampanjeprodukt man har kjøpt.

2.8. Bedrifter eller privatpersoner som gjør et større engangskjøp (over 10 kampanjeprodukter i kampanjetiden), har ikke rett til å delta i denne kampanjen.

2.9. Denne kampanjen kan ikke kombineres med noen andre kampanjer, bortsett fra Canon-objektivgodskrivelseskampanjen - se mer nøyaktige vilkår på adressen: www.canon.no/lens-promo/.

3. TILBAKEBETALING

3.1 Deltakeren får en tilbakebetaling på 500 kr for et objektiv man har kjøpt som er med i kampanjen.

3.2 Etter å ha mottatt og bekreftet søknaden, betaler Canon en direkte BACS-betaling til deltakerens bankkonto. Det benyttes ingen andre betalingsmåter, og betalingen gjøres heller ikke kontant eller med sjekk.

3.3 Canon går inn for å betale BACS-betalingene innen 4-6 uker etter at de har mottatt en ferdig og godkjent søknad.

3.4 Det betales bare én BACS-betaling for hver godkjente søknad om tilbakebetaling.

3.5 Dersom du er momsregistrert og mottar godskrivelsen, kan dette redusere den skattemessige verdien av innkjøpet, og det kan hende at du må redusere momsen du betaler tilsvarende.

4. KAMPANJENS ARRANGØR

4.1. Kampanjen arrangeres av Canon Norge AS, Hallagerbakken 110, Holmlia, 1201 Oslo

5. ANSVARSFRASKRIVELSE

5.1. Innenfor de grensene loven setter, tar ikke Canon ansvaret for noen tap eller skader som av hvilken som helst grunn oppstår for deltakeren under kampanjen. Det er likevel ingen ting i disse reglene som fjerner eller begrenser Canons ansvar for personskader eller dødsfall som oppstår på grunn av uaktsomhet som er påvist hos Canons ansatte eller representanter.

5.2. Canon forbeholder seg retten til å avslutte, omforme og/eller endre denne kampanjen når som helst uten å måtte stilles til ansvar for dette.

5.3. Canon forbeholder seg retten til å kontrollere alle søknader for å forsikre seg om at de følger disse vilkårene og reglene, samt for å be om flere opplysninger og bilag. Canon forbeholder seg retten til å overse søknader og/eller deltakere dersom de har mistanke om at kampanjen på en eller annen måte blir misbrukt. Canons avgjørelser som gjelder kampanjen er endelige, og det svares ikke på klager som gjelder disse.

6. OPPLYSNINGER

6.1. Canon, deres representanter eller deres konserner, behandler alle personopplysningene vi har mottatt til administrering av denne kampanjen, samt eventuelt til markedsføring i de tilfellene hvor deltakerne har gitt tillatelse til å motta markedsføringsmeldinger fra Canon. Dersom du ønsker mer informasjon om opplysningene dine samt bruken av opplysningene du har oppgitt til markedsføringsformål, kan du lese mer om vår personvernspolicy for forbrukere her: http://www.canon.no/privacy-policy/

6.2. Dersom deltakerne ikke ønsker at personopplysningene deres blir brukt til markedsføringsformål eller at Canon kan ta kontakt med dem senere i forbindelse med tilsvarende kampanjer, må de IKKE krysse av dette punktet når de fyller ut skjemaet.

6.3. De mottatte personopplysningene oppbevares på en sikker måte, og de kan overføres utenfor ETA med en sikker server. Mer informasjon om vern av personopplysninger finner du i vår personvernspolicy på adressen http://www.canon.no/privacy-policy/

7. GJELDENDE LOVREGLERINGER OG AVGJØRENDE DOMSSTOL

Disse vilkårene og reglene samt tvister knyttet til disse er underlagt Norges lover og tolkes i henhold til disse, og de inngår i de finske domstolenes ikke-eksklusive jurisdiksjon.